Teastaigh's Cyber Easy

Goin Down Hill

inköpslista mat

En inköpslista för mat måste man ha. Och sedan måste man också följa den när man är i affären. Därför bör den vara noggrant genomtänkt och välplanerad. Jag gör upp en sådan varje vecka och försöker hålla mig slaviskt till den, eftersom det då blir lättare att handla än utan lista. Vi handlar i två olika matbutiker. Det mesta tar vi i den billigare butiken, där allt är enkelt att hitta så det går snabbt. Jag skriver dessutom listan efter var i butiken varorna är placerade. I den traditionella matbutiken är det svårare att hitta eftersom det finns flera sorter av varje vara.